• Viet Nam
  • English

Hợp tác quốc tế
Từ năm 2010 Công ty chúng tôi trở thành đối tác với Công ty bảo vệ Alsok
(là một những chi nhánh của tập đoàn ALSOK Nhật Bản (SOHGO SECURITY SERVICES CO, LTD) được thành lập vào năm 1965
và là một trong những công ty bảo vệ hàng đầu tại Nhật Bản..
Hợp tác cùng Công ty bảo vệ Alsok của Nhật Bản, Công ty bảo vệ Quang Trung Hà Nội thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ tại Nhật Bản do các chuyên gia của Công ty Alsok đào tạo