• Viet Nam
  • English

Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế
Từ năm 2010 Công ty chúng tôi trở thành đối tác với Công ty bảo vệ Alsok
(là một những chi nhánh của tập đoàn ALSOK Nhật Bản (SOHGO SECURITY SERVICES CO, LTD) được thành lập vào năm 1965 và là một trong những công ty bảo vệ hàng đầu tại Nhật Bản..

Đọc tiếp...