• Viet Nam
  • English

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Vào ngày 07/08/2016, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Quang Trung Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016. Tại hội nghị Ban thi đua khen thưởng đã khen thưởng cho 13 cán bộ, nhân viên bảo vệ và 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016.