• Viet Nam
  • English

Hội nghị sơ kết 2017 và Sinh nhật 10 năm
Vào ngày 15/07/2017, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Quang Trung Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017. Tại Hội nghị Ban Lãnh đạo công ty đã trao tặng giấy khen cho 15 cá nhân và 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2017

 

 
Tại hội nghị Ban Lãnh đạo công ty cùng với các đại biểu đã  cùng nhau ôn lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của công ty trong 10 năm.
 

 
                          Ban Giám đốc cắt bánh sinh nhật, đánh dấu một trặng đường hình thành và phát triển
 

Ban chấp hành Công đoàn công ty đại diện cho tập thể người lao động tặng lãng hoa chúc mừng đến Ban Giám đốc công ty nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lâp.