• Viet Nam
  • English

HỘI THI ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ & XỬ LÝ TÌNH HUỐNG NĂM 2017
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội về việc tổ chức hội thi điều lệnh đội ngũ và xử lý tình huống năm 2017 trên tất cả các mục tiêu thuộc Công ty bảo vệ Quang Trung Hà Nội bảo vệ, đồng thời với sự quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên các đội đã tổ chức thành công Hội thi Điều lệnh đội ngũ và Xử lý tình huống năm 2017 vào các ngày 13, 15,20,22,28,29 tháng 11 năm 2017.

Năm 2017 là năm tổ chức hội thi lần thứ 3 với sự tham gia của 6 đội thi, tham dự với các nội dung như:  Điều lệnh đội ngũ, biểu diễn võ thuật; kỹ thuật sử dụng các phương tiện chữa cháy dập tắt đám cháy; Xử lý tình huống cháy giả định và xử lý tình các tình huống bất ngờ có thể xảy ra tại mục tiêu…


Với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe nhân viên bảo vệ đang tác nghiệp tại nhà máy sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, với phương châm “Phòng ngừa từ trước, ngăn chặn từ xa, chủ độ ng đối phó có hiệu quả v ới mọi tình huống”.


 
Qua Hội Thi đã chọn ra được 3 tập thể xuất sắc: 1 đội nhất, 1 đội nhì, 01 đội giải ba và 01 giải giành cho Chỉ huy xuất sắc. Hội thi đã tạo nên sự đoàn kết, phấn khởi trong toàn Công ty góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự tại các mục tiêu bảo vệ.