• Viet Nam
  • English

HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Vào ngày 14/07/2018, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Quang Trung Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Tại Hội nghị Ban Lãnh đạo công ty đã trao tặng giấy khen cho 25 cá nhân và 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018